Opis EU

Povijest ugovora EU-a

Kada je Robert Schuman, francuski ministar vanjskih poslova, 1950. predložio integraciju industrijaugljena i čelika zapadne Europe, njegove su ideje sljedeće godine ugrađene u Pariški ugovor i rođenaje prethodnica EU-a – Europska zajednica za ugljen i čelik. EU je od tada redovito ažuriraoi proširivao ugovore radi osiguranja učinkovite politike i odlučivanja: 

  • Pariški ugovor, kojim je utemeljena Europska zajednica za ugljen i čelik, potpisan je u Parizu18. travnja 1951., a stupio je na snagu 1952. Njegova je valjanost istekla 2002.
  • Rimski ugovori, kojima su osnovane Europska ekonomska zajednica (EEZ) i Europska zajednica zaatomsku energiju (Euratom), potpisani su u Rimu 25. ožujka 1957. i stupili su na snagu 1958.godine.
  • Jedinstveni europski akt (JEA) potpisan je u veljači 1986. i stupio je na snagu 1987. Njime jeizmijenjen Ugovor o EEZ-u i otvoren put ostvarenju jedinstvenog tržišta.

    Opširnije:Opis EU

Kako se to radi?

Kako funkcionira EU?

Europska unija jedinstveno je gospodarsko i političko partnerstvo 28 europskih država koje zajedno pokrivaju velik dio kontinenta.

Europska unija osnovana je nakon Drugog svjetskog rata. Sve je počelo poticanjem gospodarske suradnje s namjerom da zemlje koje međusobno trguju postanu gospodarski ovisne jedna o drugoj i time izbjegavaju sukobe. Tako je 1958. nastala Europska ekonomska zajednica (EEZ) kojom je u početku pojačana gospodarska suradnja šest zemalja: Belgije, Njemačke, Francuske, Italije, Luksemburga i Nizozemske. Otada se stvaralo ogromno jedinstveno tržište koje se i dalje razvija u smjeru dostizanja svog punog potencijala.

Od gospodarske do političke unije

Ono što je započelo kao isključivo gospodarska unija razvilo se u organizaciju koja obuhvaća područja politika, od razvojne pomoći do zaštite okoliša. To se odrazilo i promjenom imena iz EEZ-a u Europsku uniju (EU) 1993. godine.

Opširnije:Kako se to radi?

Simboli

Simboli EU-a

EU je prepoznatljiv po nekoliko simbola, od kojih je najpoznatiji krug zlatnih zvijezda na plavoj podlozi. Na ovim stranicama predstavljeni su ostali simboli kao što su europska himna i moto.

Europska zastava

Krug od 12 zvijezda simbolizira ideale jedinstva, solidarnosti i sklada među narodima Europe.

Opširnije:Simboli

Moto

Moto EU-a 

Ujedinjena u raznolikosti moto je Europske unije. 

Taj moto označava ujedinjenje Europljana u EU – zajednicu za mir i blagostanje obogaćenu pritom različitošću svojih kultura, tradicija i jezika.

živjeti u EU

Živjeti u EU-u 

Svaka je država članica EU-a jedinstvena. To znači da se, na primjer, bruto domaći proizvod (BDP) i rast broja stanovnika mogu znatno razlikovati od države do države. Svaka država ima i svoj pristup ključnim područjima politike poput obrazovanja. 

Veličina i broj stanovnika

EU se prostire na više od četiri milijuna km², a po broju stanovnika, njih 503 milijuna, zauzima treće mjesto na svijetu, odmah iza Kine i Indije. Francuska je površinom najveća država članica, dok je najmanja Malta.

Povećanje broja stanovnika Europe rezultat je kombinacije prirodnog rasta (svake godine više se ljudi rodi nego što umre) i neto migracije (više se ljudi nastani u Europskoj uniji nego što je napusti).

Istovremeno europsko stanovništvo stari jer se životni vijek produljuje, a rađa se sve manje djece. 

Kvaliteta života

Životni standard može se usporediti mjerenjem cijene određene robe i usluga u svakoj zemlji u odnosu na dohodak korištenjem zajedničke fiktivne valute koja se zove standard kupovne moći (SKM). Usporedbom BDP-a po stanovniku, izraženog u SKM-u, dobiva se pregled životnog standarda diljem EU-a.

Opširnije:živjeti u EU

Više članaka ...

  1. Privreda
  2. Valuta