Pogled

Institucije EU-a i ostala tijela

U jedinstvenome institucionalnom ustroju EU-a:

opće prioritete EU-a određuje Europsko vijeće, na čijim se zasjedanjima sastaju nacionalni čelnici i čelnici EU-a

izravno izabrani zastupnici zastupaju europske građane u Europskome parlamentu

interese EU-a kao cjeline promiče Europska komisija, čije članove imenuju nacionalne vlade

interese vlastitih zemalja vlade brane u Vijeću Europske unije.

Određivanje smjera djelovanja

Europsko vijeće određuje opći smjer političkoga djelovanja EU-a, ali nema ovlasti za donošenje propisa. Na čelu mu je predsjednik – trenutno je to Herman Van– a sastoji se od nacionalnih šefova država ili vlada te predsjednika Komisije. Najmanje jedanput svakih šest mjeseci okuplja se na sastancima koji traju nekoliko dana.

Opširnije:Pogled

Uprava

Administracija Europske unije – osoblje, jezici i lokacija

Oko 6% godišnjeg proračuna Europske unije troši se na plaće zaposlenika, administraciju i troškove održavanja zgrada.

Osoblje

Europska se komisija dijeli na odjele, poznate pod nazivom Opće uprave (DG), koji se mogu približno usporediti s ministarstvima. Na čelu svake uprave nadležne za određeno područje politike poput trgovine ili okoliša nalazi se generalni direktor koji za svoj rad odgovara povjereniku zaduženom za to područje. Europska komisija zapošljava oko 33 000 ljudi.

Opširnije:Uprava

Europski parlament

Europski parlament

Zastupnici u Europskom parlamentu, koje svakih pet godina izravno biraju birači u EU-u, zastupaju narod. Parlament je, uz Vijeće Europske unije („Vijeće“), jedna od glavnih zakonodavnih institucija EU-a.

Europski parlament ima tri glavne uloge:

rasprava o europskim propisima i njihovo donošenje, u suradnji s Vijećem

praćenje aktivnosti ostalih institucija EU-a, osobito Komisije, da bi se zajamčilo njihovo djelovanje u skladu s demokratskim načelima

rasprava o proračunu EU-a i njegovo donošenje, u suradnji s Vijećem.

Opširnije:Europski parlament

Europska komisija

Europska komisija

Europska komisija jedna je od glavnih institucija Europske unije. Ona zastupa i podupire interese EU-a kao cjeline. Sastavlja prijedloge za nove europske propise. Upravlja svakodnevnom provedbom politika EU-a i trošenjem sredstava EU-a.

Sastav

28 povjerenika, po jedan iz svake zemlje EU-a, čini političko vodstvo Komisije. Mandat povjerenika traje pet godina. Predsjednik svakomu povjereniku dodjeljuje nadležnost za određena područja politike.

Predsjednik Europske komisije trenutno je José Manuel Barroso, čiji je drugi mandat počeo teći u veljači 2010.

Predsjednika kandidira Europsko vijeće. Vijeće izabire i ostale povjerenike u dogovoru s kandidiranim predsjednikom.

Izbor svih povjerenika, uključujući predsjednika, mora odobriti Europski parlament. Kada preuzmu dužnost, povjerenici i predsjednik i dalje odgovaraju Parlamentu, koji jedini može smijeniti Komisiju.

Opširnije:Europska komisija

Europsko vijeće

Europsko vijeće

Sastanci Europskoga vijeća u osnovi su sastanci na vrhu čelnika država članica koji na njima odlučuju o općim političkim prioritetima i velikim inicijativama. Godišnje se obično održavaju otprilike četiri sastanka, kojima predsjedava stalni predsjednik.

Što Vijeće radi?

Vijeće ima dvostruku ulogu – određuje opći smjer političkoga djelovanja i prioritete EU-a te se bavi složenim ili osjetljivim pitanjima koja nije moguće riješiti na nižim razinama međudržavne suradnje.

Iako je utjecajno u smislu donošenja plana političkoga djelovanja EU-a, nema ovlasti za donošenje zakonodavnih propisa.

Opširnije:Europsko vijeće