Izbori za EP 2014

Europski izbori 2014

Europski parlament birao se od 22. do 25. svibnja 2014. na sljedeći petogodišnji mandat.

Europski parlament

Kao jedino tijelo EU-a koje izravno biraju birači u EU-u, Parlament predstavlja 500 milijuna stanovnika Unije. Zajedno s Vijećem Europske unije, koje predstavlja vlade država članica EU-a, Parlament je glavna zakonodavna institucija Unije.

Koliko se zastupnika bira?

Novi Parlament imat će 751 zastupnika (750 zastupnika i predsjednika). Mjesta se raspodjeljuju među državama članicama EU-a na temelju „opadajuće proporcionalnosti”. To znači da države s više stanovnika imaju više zastupničkih mjesta iako manje države imaju nešto veći broj zastupnika u odnosu na svoju veličinu. Broj zastupnika u rasponu je od 6 mjesta za Maltu, Luksemburg, Cipar i Estoniju do 96 za Njemačku.

Tko može glasati?

Glasanje na europskim izborima podliježe nacionalnom zakonodavstvu. Propisima EU-a određena su temeljna načela, a to je činjenica da se zastupnici biraju na neposrednim općim izborima koji su slobodni i povjerljivi. Zastupnici se moraju birati u svakoj državi članici na temelju razmjerne zastupljenosti.

Novosti

Na temelju Ugovora iz Lisabona iz 2009. sada se zahtijeva da vlade država članica, na redovitom sastanku na vrhu – Europskom vijeću, pri predlaganju novog predsjednika Komisije u obzir uzmu rezultate europskih izbora. Predsjednika će potom birati Europski parlament.

U međuvremenu, rezolucijom donesenom 2013. Parlament poziva stranke iz cijelog političkog spektra da predlože kandidata za to mjesto. Ti bi kandidati predstavili sebe i svoje ciljeve u svim državama članicama EU-a.

WEBSITE: http://www.elections2014.eu/en