Regionalni uredi u Bruxellesu

Što je regionalni ured ?

Regija s uredom u Bruxellesu, samostalno ili u suradnji s drugim lokalnim vlastima,ima ukupno 194.  U postocima, to znači da 71% europskih regija ima predstavništvo u Bruxellesu. 

Bruxelles se doista može smatrati svjetskom prijestolnicom za lobiranje za lokalne i regionalne vlasti . Aktivnosti predstavništava u Bruxellesu  danas  imaju specifičan profil koji ih djelomično razlikuje od klasičnih interesnih skupina i lobija  jer su usmjerene  isključivo na izravnom lobiranju i zastupanju interesa . Regionalni uredi su u Bruxellesu  zbog niza različitih razloga : neki prvenstveno traže financiranje , drugi su bili odlučni da igraju značajnu političku ulogu na razini EU-a , a neke regije  prvenstveno traže da podignu svoj imidž i povezuju se s mrežama i zajednicama  u blizini institucija EU-a . Što god početni motivi bili da dođu u Bruxelles , danas su uredi postali mnogo više te kombiniraju široki raspon aktivnosti i svi traže informacije, mreže , lobije i  tržište za svoje regije . Regije iz zakonodavne vlasti čine zasebnu kategoriju koja se fokusira prvenstveno na utjecanje politike , s obzirom da njihov povlašteni pristup Europskom Vijeću ministara i Komisiji omogućuje da to učine djelotvorno . Raznolik raspon funkcija koje su regionalni uredi ispunili je jedan od razloga zašto će biti trajna veza u Bruxellesu . Njihova prisutnost ne ovisi o dostupnosti sredstava EU ili političkog utjecaja Odbora regija . Različiti zadaci se obavljaju relevantno i korisno za svoje regije. Čak i ako dođe  do nekih promjena politike ili kraj mogućnosti financiranja prisiliti će regionalne urede da preorijentiraju svoje ciljeve. 

Izvor:  http://www.brusselsstudies.be/medias/publications/EN_57_BruS16EN.pdf

 

Lista regionalnih ureda u Bruxellesu:

http://cor.europa.eu/en/regions/Documents/regional-offices.xls

Europske regije

Europske regije 

Kohezijskom politikom obuhvaćene su sve regije EU-a, no većina sredstava usmjerena je na regije kojima su najpotrebnija: regije čiji je BDP po stanovniku ispod 75 % prosjeka EU-a.

Kako su regije definirane?

U kohezijskoj politici koristi se EU-ov sustav NUTS, prema kojemu je svaka država podijeljena na tri razine statističkih jedinica (regije NUTS) prema broju stanovnika. EU je trenutno podijeljen na 274 regiju "2. razine".

Odbor regija

Odbor regija

Odbor regija savjetodavno je tijelo koje predstavlja lokalne i regionalne vlasti u Europskoj uniji.

Uloga

Uloga Odbora regija iznošenje je lokalnih i regionalnih stajališta o zakonodavstvu EU-a objavljivanjem izvješća („mišljenja”) o Komisijinim prijedlozima.

Komisija, Vijeće i Parlament moraju se savjetovati s Odborom regija prije donošenja odluka na razini EU-a o pitanjima vezanima uz lokalnu i regionalnu upravu (primjerice o politici zapošljavanja, okolišu, obrazovanju ili javnom zdravstvu).

Opširnije:Odbor regija