FINAL CONFERENCE - FULL VIDEO

NON-FORMAL LEARNING IN THE BRUSSELS-BASED REGIONS:

LEASSONS LEARNT AND RECOMMENDATIONS FOR THE FUTURE

 
For all those who could not join Brussels, the final conference of the project was web-streamed.
This offered a wider audience with the opportunity to take part in the event and will put everybody in the position to see outcomes from the project

FINAL CONFERENCE

NON-FORMAL LEARNING IN THE BRUSSELS-BASED REGIONS:

LEASSONS LEARNT AND RECOMMENDATIONS FOR THE FUTURE

- PROGRAMME -

 

16TH JUNE 2016 – ABRUZZO REGION PREMISES, AVENUE LOUISE 210, BRUSSELS

09:30

10:00

Registration

10:00

10:45

Welcome and Opening:

Alessandro CORTESE - Ambassador, Representation of Italy to the European Union -

Massimo PAOLUCCI, Member of the European Parliament

Luciano D'ALFONSO - President of Abruzzo Region and Member of the Committee of the Region (PSE Group). Vice-President of Euroregion Adriatic-Ionian

10:45

10:55

Presentation of the Project:

Giovanni SAVINI,Abruzzo Region, Director of Department for Presidency and European Affairs and Responsible for the “yBBregions” EU Project

PROJECTION

VIDEOS SAMPLES ABOUT THE PROJECT

ROUND TABLE

NON-FORMAL LEARNING IN THE BRUSSELS-BASED REGIONS

11:00

12:10

Giovanni SAVINI,Abruzzo Region, Director of Department for Presidency and European Affairs and Responsible for the “yBBregions” EU Project – Moderator

Karin LOPATTA-LOIBL, European Commission, Directorate-General for Education and Culture, Policy Officer at Unit D.1. - Youth

Luciano DI FONZO, European Commission Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), Head of Sector Sport and Youth

Jarosława SUCHECKA, Representative of Regional Office of the Lubuskie Voivodeship (PL) in Brussels

Natalia TARASOVOVA, Representative of Regional Office of the Presov Region (SK) in Brussels - T.B.C.

12:10

12:30

Conclusions:

Nikola DOBROSLAVIC,President of Dubrovnik-Neretva Region and Member of the Committee of the Region (PPE Group). President of Euroregion Adriatic-Ionian

12:30

PHOTO-EXHIBITION -Opening Ceremony

12:35

Lunch-Buffet

 

PRIOR REGISTRATION REQUIRED TO: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

For all those who cannot join Brussels, this event will be also steamed at:
http://livestream.com/accounts/3955918/events/4201973
This will offer a wider audience with the opportunity to take part in the event and will put everybody in the position to see outcomes from the project

yBBregions

"Youth and Brussels Based Regions" to europejski projekt realizowany w partnerstwie przez regiony Abruzję (Włochy), Województwo Lubuskie, Prešov (Słowacja) oraz Dubrownik - Neretwę (Chorwacja). Projekt został zaakceptowany przez Komisję Europejską i finansowany jest ze środków unijnych w ramach programu „Młodzież w działaniu“. 

Z inicjatywą przygotowania projektu wystąpił oddział Regionu Abruzji z siedzibą w Brukseli (koordynator projeku), jakim jest biuro regionalne w Brukseli i jednocześnie  Przedstawicielstwo Regionu w Abruzji przy UE. Partnerami współtworzącymi projekt są:Powiat Dubrownik- Neretwa (Chorwacja), Województwo Lubuskie (Polska), Kraj Preszowski (Słowacja) 

Wszystkie te regiony chcą zaoferować swoi młodym obywatelom możliwości wykorzystania obecności biur regionalnych w Brukseli, codziennej ich pracy oraz istniejącej między nimi platformy współpracy jako unikalnego źródła nieformalnej edukacji oraz możliwości. 

Celem projektu jest wysłanie/przyjęcie 80 młodych ludzi z regionów uczestniczących w projekcie do Brukseli w ciągu 24 miesięcy. 

Realizacja projektu rozpocznie się 1 maja 2014 roku i będzie łączyć WOLONTARIAT EUROPEJSKI (EVS)  oraz MIĘDZYNARODOWE WYMIANY MŁODZIEŻY (TYE). Pierwsza tura przyjęcia wolontariuszy EVS planowana jest na wrzesień 2014 roku. 

Beneficjeni tego niestandardowego i nieformalnego kształcenia zostaną wybrani, w przypadku Europejskiego Wolontariatu, wśród młodych zarówno uczących się, pracujących jak i bezrobotnych w wieku od 18 do 30 lat, w przypadku Międzynarodowych Wymian Młodzieży  również wśród młodych zarówno uczących się, pracujących jak i bezrobotnych w wieku 18-25 lat. 

W ramach projektu pokryte zostaną następujące koszty pobytu młodych ludzi w Brukseli: koszty podróży z i do Brukseli, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie oraz koszty transportu publicznego  w Brukseli. W przypadku EVS również określona kwota tzw. “kieszonkowego”. 

Działania projektu rozpoczną się w maju, w tym także procedura selekcji uczestników, którą poprzedzi kamapania szerzenia świadomości o projekcie i jego celach. Przeprowadzona zostnie ona poprzez stronę internetową projektu a także media społecznościowe. 

Celem projektu jest zaangażowanie już od najwcześniejszej fazy projektu jak najszerszej grupy zmotywowanych młodych ludzi ze wszystkich regionów w nim uczestniczących. 

Selekcja uczestników przeprowadzona zostanie zgodnie z zasadami prgramu “Młodzież w działaniu”. Każdy z potencjalnych zainteresowanych może uczestniczyć w projekcie. Dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego oraz duża motywacja będą głównym kryterium wyboru uczestników. 

Ci, którzy zostaną wybrani i wezmą udział w działaniach w Brukseli (22 osoby z Abruzji, 20 osób z Kraju Preszowskiego, 20 osób z Województwa Lubuskiego oraz 18 z Dubrownika-Neretwy), będą mieli możliwość bliższego przyjrzenia się nie tylko europejskim wyborom oraz zmianie Komisji Europejskiej i innych europejskich organów takich jak na przykład Komitet Regionów, ale także szansę śledzenia codziennych prac unijnych instytucji i podmiotów, sześciomiesięcznej Włoskiej Prezydencji oraz przysłużą się do szerzenia świadomości o Unii Europejskiej wśród swoich równieśników w regionach w stworzonej “społeczności internetowej”.