Widok

Instytucje i inne organy UE

W ramach jedynej w swoim rodzaju struktury instytucjonalnej Unii Europejskiej:

ogólne priorytety UE ustala Rada Europejska, na posiedzeniach której zbierają się przywódcy Unii i państw członkowskich

wybierani w bezpośrednich wyborach europosłowie reprezentują obywateli europejskich na forum Parlamentu Europejskiego

interesy całej UE chroni Komisja Europejska – jej członków wyznaczają rządy krajowe

rządy państw UE bronią interesów krajowych w Radzie Unii Europejskiej.

Ustalanie programu prac

Rada Europejska określa ogólny kierunek polityki UE, nie jest jednak uprawniona do przyjmowania prawa. Jej pracami kieruje przewodniczący – obecnie Herman Van Rompuy – a w jej skład wchodzą szefowie państw i rządów oraz przewodniczący Komisji. Rada odbywa posiedzenia przynajmniej co pół roku, trwają one kilka dni.

Czytaj więcej: Widok

Administracja

Administracja UE - pracownicy, języki i siedziba

UE wydaje około 6 proc. swojego rocznego budżetu na personel, administrację i utrzymanie budynków.

Personel

Komisja Europejska jest podzielona na departamenty, zwane dyrekcjami generalnymi (DG), które można porównać do krajowych ministerstw. Każda dyrekcja zajmuje się konkretnym obszarem polityki (np. handel, środowisko), a na jej czele stoi dyrektor generalny, który podlega odpowiedniemu komisarzowi. W Komisji Europejskiej zatrudnionych jest około 33 tys. osób.

Czytaj więcej: Administracja

Parlament Europejski

Parlament Europejski

Europarlamentarzyści (posłowie do PE) reprezentują obywateli. Są wybierani w wyborach bezpośrednich, które odbywają się co pięć lat. Parlament jest, wraz z Radą Unii Europejskiej („Radą”), jedną z głównych instytucji odpowiedzialnych za stanowienie prawa w UE

Parlament pełni trzy podstawowe funkcje:

debatuje nad aktami prawa europejskiego i uchwala je wraz z Radą

sprawuje nadzór nad innymi instytucjami UE, zwłaszcza nad Komisją, aby upewnić się, że działają w sposób demokratyczny

debatuje nad budżetem UE i przyjmuje go wraz z Radą.

Uchwalanie aktów prawa europejskiego

W wielu obszarach, takich jak ochrona konsumentów i środowiska, Parlament współpracuje z Radą (reprezentującą rządy państw członkowskich) przy podejmowaniu decyzji o treści aktów prawnych UE i ich oficjalnym przyjęciu. Proces ten jest nazywany zwykłą procedurą ustawodawczą (wcześniej procedurą „współdecyzji”).

Czytaj więcej: Parlament Europejski

Komisja Europejska

Komisja Europejska

Komisja Europejska jest jedną z głównych instytucji Unii Europejskiej. Jej zadaniem jest reprezentowanie i ochrona interesów całej Unii. Komisja przygotowuje wnioski dotyczące nowych aktów prawa europejskiego. Zarządza bieżącymi sprawami związanymi z wdrażaniem polityki UE w poszczególnych obszarach i wydatkami z funduszy UE.

Skład

Dwudziestu ośmiu komisarzy, po jednym z każdego państwa UE, stanowi polityczne przywództwo Komisji przez okres ich pięcioletniej kadencji. Przewodniczący powierza każdemu komisarzowi odpowiedzialność za określony obszar polityki.

Obecnym przewodniczącym Komisji Europejskiej jest José Manuel Barroso, który w lutym 2010 roku rozpoczął swoją drugą kadencję na tym stanowisku.

Czytaj więcej: Komisja Europejska

Rada Europejska

Rada Europejska

Posiedzenia Rady Europejskiej to zasadniczo szczyty, na których spotykają się przywódcy UE, aby podejmować decyzje dotyczące ogólnych priorytetów politycznych i najważniejszych inicjatyw. W ciągu roku odbywają się zazwyczaj cztery posiedzenia, którym przewodniczy stały przewodniczący.

Czym się zajmuje Rada Europejska?

Rola Rady Europejskiej polega na wyznaczaniu ogólnych kierunków polityki i priorytetów UE oraz rozwiązywaniu złożonych i delikatnych kwestii, których nie można było rozwiązać na niższym szczeblu współpracy międzyrządowej.

Chociaż Rada Europejska ma wpływ na określanie kalendarza politycznego UE, nie ma uprawnień do uchwalania aktów prawnych.

Czytaj więcej: Rada Europejska