Administracja

W Parlamencie Europejskim (Sekretariat Generalny i grupy polityczne) pracują 7 652 osoby. Liczba ta nie obejmuje posłów i pracowników bezpośrednio przez nich zatrudnianych. W Radzie Unii Europejskiej (Sekretariat Generalny) pracuje około 3 500 osób.

Języki 

Wielojęzyczność ma zasadnicze znaczenie dla różnorodności kulturowej w UE. W Unii mamy 24 języki urzędowe.