Rada Europejska

Kto dokładnie wchodzi w skład Rady Europejskiej?

W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie państw lub rządów każdego kraju UE, przewodniczący Komisji i przewodniczący Rady Europejskiej, który przewodniczy posiedzeniom. W posiedzeniach uczestniczy także wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Kto jest przewodniczącym Rady Europejskiej?

Przewodniczącym Rady Europejskiej jest Herman Van Rompuy, którego druga kadencja rozpoczęła się 1 czerwca 2012 roku i potrwa do 30 listopada 2014 roku.

Jak często i gdzie odbywają się posiedzenia Rady?

Dwa razy w ciągu każdego półrocza, jednak w razie potrzeby przewodniczący może zwołać posiedzenie specjalne. Posiedzenia odbywają się zwykle w Brukseli.

W jaki sposób Rada Europejska podejmuje decyzje?

O ile traktaty nie stanowią inaczej, Rada Europejska podejmuje decyzje w drodze konsensusu. W niektórych przypadkach Rada przyjmuje decyzje jednogłośnie lub większością kwalifikowaną w zależności od postanowień traktatu.

W głosowaniu nie biorą udziału przewodniczący Rady Europejskiej, przewodniczący Komisji ani wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Historia powstania

Nieformalnie Rada Europejska rozpoczęła swoją działalność w 1974 roku jako forum dyskusyjne dla przywódców UE. Szybko przekształciła się w organ, który wyznacza ogólne cele i priorytety Unii. 

Formalny status zdobyła w 1992 roku, zaś w 2009 roku stała się jedną z 7 oficjalnych instytucji UE.