Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Najważniejsze działania UE na arenie międzynarodowej, obejmują:

budowanie pokoju poprzez udzielanie politycznego, gospodarczego i praktycznego wsparcia — np. na Bałkanach Zachodnich po wojnach jugosłowiańskich,

prowadzenie misji cywilnych i wojskowych w celu umacniania bezpieczeństwa na świecie, w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony,

utrzymanie przyjaznych stosunków z państwami graniczącymi z UE w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa,

dostarczanie pomocy na rzecz rozwoju, reagowanie kryzysowe i pomoc humanitarną, a także rozwiązywanie problemu zmiany klimatu i kwestii związanych z prawami człowieka.

Szef ESDZ

Na czele Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych stoi Catherine Ashton, szef spraw zagranicznych UE – czyli Wysoki Przedstawiciel ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.

Wysoki Przedstawiciel jest również komisarzem europejskim i przewodniczy na poziomie UE spotkaniom Rady do Spraw Zagranicznych, w których biorą udział przedstawiciele rządów państw członkowskich odpowiadający za sprawy zagraniczne . Dzięki temu polityka zagraniczna UE prowadzona jest w sposób bardziej konsekwentny i spójny.

UE w świecie

W licznych krajach poza swoimi granicami Unia posiada swoje przedstawicielstwa – są to tzw. delegatury UE – które pełnią podobną rolę co ambasady.

Historia 

ESDZ jest najmłodszą instytucją UE, stworzoną w 2011 r. w celu połączenia działów polityki zagranicznej Komisji Europejskiej i Rady UE.