Europejski Bank Inwestycyjny

Usługi

Pożyczki: udzielane na opłacalne programy wydatków lub projekty w sektorze publicznym i prywatnym. Beneficjentami są zarówno duże korporacje, jak i małe przedsiębiorstwa lub samorządy.

Pomoc techniczna: udzielana przez zespół składający się z ekspertów w dziedzinie ekonomii, inżynierów i specjalistów; stanowi uzupełnienie mechanizmów finansowania EBI.

Gwarancje: dostępne dla szerokiego grona podmiotów, np. banków, firm leasingowych, instytucji gwarancyjnych, funduszy gwarancji wzajemnych, spółek celowych i innych.

Kapitał podwyższonego ryzyka: wnioski o kapitał podwyższonego ryzyka należy kierować bezpośrednio do pośrednika.

Udzielanie pożyczek w UE

Około 90% pożyczek jest udzielanych na programy i projekty realizowane w UE.

EBI udziela pożyczek zgodnie z następującymi 6 celami priorytetowymi określonymi w planie operacyjnym Banku:

spójność i konwergencja

wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),

zrównoważenie środowiskowe

wdrażanie inicjatywy Innowacje 2010 (i2i)

rozwój transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych (TEN)

zrównoważony, konkurencyjny i bezpieczny sektor energetyki.

Poza UE

Europejski Bank Inwestycyjny wspiera politykę UE w dziedzinie rozwoju i współpracy w krajach partnerskich.

Aktualne mandaty polityczne obejmują następujące obszary:

Europa Południowo-Wschodnia

polityka sąsiedztwa:

sąsiedztwo w regionie śródziemnomorskim,

Rosja i sąsiedztwo wschodnie

kraje rozwijające się i współpracujące:

Afryka, Karaiby, Pacyfik  (oraz kraje i terytoria zamorskie),

Afryka Południowa,

Azja i Ameryka Łacińska.

Struktura i organizacja

Udziałowcy– 28 państw UE

Zarządzanie– dynamika pracy i obowiązki Rady Gubernatorów, Rady Dyrektorów, Komisji Audytowej i Komitetu Zarządzającego.

Kontrola i ocena– dbałość o spójność i racjonalność operacji Banku 

Organizacja– departamenty i pracownicy.