Biura regionalne w Brukseli

Czym jest Biuro Regionalne?

W Brukseli funkcjonuje w formie indywidualnego biura lub stowarzyszenia wielu władz lokalnych 194 biur regionalnych. Oznacza to, że 71% regionów europejskich ma swoje biuro przedstawicielskie w Brukseli.

Bruksela może być postrzegana jako światowa stolica lobbingu władz lokalnych i regionalnych. Działania realizowane przez ich przedstawicielstwa w Brukseli, mają jednakże specjalny profil, który częściowo odróżnia je od klasycznych grup interesu i lobbingu. Działania biur przedstawicielskich w Brukseli mają szerszy zakres i nie koncentrują się wyłącznie na bezpośrednim lobbingu i interesach biura. Biura regionalne w Brukseli zostały stworzone z różnych względów: niektóre początkowo skupiały się na poszukiwaniu funduszy, powstanie innych determinowała chęć odgrywania politycznie znaczącej roli na szczeblu UE, inne regiony z kolei poszukiwały możliwości zlokalizowania swojej jednostki w Brukseli, która pozwoli na podniesienie ich pozycji i kontaktowanie się w ramach sieci oraz wielonarodowej wspólnocie w otoczeniu instytucji UE. Jakiekolwiek motywy spowodowały przyjazd do Brukseli, dzisiejsze biura ewoluowały w kierunku podobnych działań i celów. Stały się bardziej jednolite, ponieważ łączą szeroką gamę działań. Wszystkie szukają informacji, możliwości networkingu, lobbingu, nawiązywania współpracy i różnego rodzaju rynków na rzecz swoich regionów.

Regiony z mocą ustawodawczą stanowią osobną kategorię, która koncentruje się głównie na wpływaniu na polityki, biorąc pod uwagę fakt, iż ich uprzywilejowany dostęp do Rady UE i Komisji pozwala aby robić to skutecznie. Niemniej, działalność tych biur przedstawicielskich również zmienia się w kierunku działań podobnych do pozostałych biur regionalnych. Zróżnicowany zakres funkcji jakie pełnią biura regionalne jest jednym z powodów dla których są one stałym elementem „struktury” w Brukseli. Ich obecność nie zależy od dostępności funduszy europejskich czy politycznego wpływu Komitetu Regionów. Różnorodność zadań jakie wykonują czyni je istotnym graczem i przynosi korzyści regionom, które reprezentują nawet jeśli niektóre zmiany polityk UE lub wyczerpanie się możliwości finansowania zmusza biura regionalne do przeorientowania ich uwagi.

Źródło:http://www.brusselsstudies.be/medias/publications/EN_57_BruS16EN.pdf

Lista Biur Regionalnych w Brukseli:

http://cor.europa.eu/en/regions/Documents/regional-offices.xls 

Europejskie regiony

Europejskie regiony 

Polityka spójności obejmuje wszystkie regiony w UE. Jednakże większość środków jest skierowana tam, gdzie są one najbardziej potrzebne- do regionów, gdzie PKB na mieszkańca wynosi mniej niż 75 % średniej UE. 

Jak klasyfikuje się regiony?

Na potrzeby polityki spójności stosuje się wspólnotowy system NUTS, który dzieli każde państwo na trzy poziomy jednostek statystycznych (regiony NUTS), według liczby ludności. UE jest obecnie podzielona na 274 regionów „poziomu 2”.

Komitet Regionów

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest organem doradczym reprezentującym samorządy lokalne i regionalne w Unii Europejskiej.

Rola

Zadaniem Komitetu Regionów (KR) jest wypowiadanie się na temat aktów prawnych UE z perspektywy lokalnej i regionalnej. Komitet sporządza w tym celu sprawozdania („opinie”) dotyczące wniosków legislacyjnych Komisji.

Komisja, Rada i Parlament są zobowiązane do zasięgania opinii Komitetu Regionów przed przyjęciem decyzji UE w sprawach dotyczących samorządów lokalnych i regionalnych (na przykład w kwestii polityki zatrudnienia, środowiska, edukacji czy zdrowia publicznego).

Czytaj więcej: Komitet Regionów