Wybory do PE 2014

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. 

W dniach 22-25 maja 2014 r. odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego, na kolejną pięcioletnią kadencję. Wspólnie z Radą UE, Parlament stanowi prawo i kształtował politykę UE.

Parlament Europejski

Jako jedyny spośród organów UE wybierany w wyborach bezpośrednich przez obywateli UE, parlament reprezentuje 500 mln mieszkańców Unii. Parlament, wspólnie z reprezentującą rządy wszystkich państw członkowskich Unii Radą Unii Europejskiej, odpowiada za stanowienie prawa w UE. 

Ilu posłów zostało wybranych do Parlamentu Europejskiego? 

Parlament kadencji rozpoczętej w 2014 roku ma 751 członków (750 posłów i jednego przewodniczącego). Mandaty poselskie podzielono między państwa członkowskie UE na podstawie „degresywnej proporcjonalności”. Oznacza to, że krajom o większej liczbie ludności przysługuje więcej mandatów poselskich niż mniejszym, choć mniejsze kraje są nieznacznie nadreprezentowane w stosunku do ich ludności. Liczba posłów do PE jest zróżnicowana: począwszy od 6 dla Malty, Luksemburga, Cypru i Estonii, aż po 96 mandatów dla Niemiec. 

Kto może głosować? 

Głosowanie w wyborach europejskich podlega przepisom prawa krajowego. Przepisy UE określają podstawowe zasady: wybory muszą być powszechne, wolne i bezpośrednie, a głosowanie tajne. Posłów do Parlamentu Europejskiego wybiera się w każdym kraju UE w myśl zasad reprezentacji proporcjonalnej. 

Co się zmieniło? 

Obowiązujący traktat lizboński z 2009 r. wymaga, by przedstawiciele rządów krajowych Unii, obradujący regularnie na forum Rady Europejskiej, uwzględniali wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, wybierając kandydata na przewodniczącego Komisji. Nowy przewodniczący jest zatwierdzany i wybierany przez Parlament Europejski.

Ogłoszona w 2013 roku rezolucja Parlamentu Europejskiego wezwała stronnictwa całego spektrum partii politycznych, aby przedstawiały kandydatów do pełnienia tej funkcji. Następnie we wszystkich krajach UE prezentowane są osoby kandydatów i ich przekonania. 

WEBSITE: http://www.elections2014.eu/en