yBBregions

Kategoria: YBB Regions

"Youth and Brussels Based Regions" to europejski projekt realizowany w partnerstwie przez regiony Abruzję (Włochy), Województwo Lubuskie, Prešov (Słowacja) oraz Dubrownik - Neretwę (Chorwacja). Projekt został zaakceptowany przez Komisję Europejską i finansowany jest ze środków unijnych w ramach programu „Młodzież w działaniu“. 

Z inicjatywą przygotowania projektu wystąpił oddział Regionu Abruzji z siedzibą w Brukseli (koordynator projeku), jakim jest biuro regionalne w Brukseli i jednocześnie  Przedstawicielstwo Regionu w Abruzji przy UE. Partnerami współtworzącymi projekt są:Powiat Dubrownik- Neretwa (Chorwacja), Województwo Lubuskie (Polska), Kraj Preszowski (Słowacja) 

Wszystkie te regiony chcą zaoferować swoi młodym obywatelom możliwości wykorzystania obecności biur regionalnych w Brukseli, codziennej ich pracy oraz istniejącej między nimi platformy współpracy jako unikalnego źródła nieformalnej edukacji oraz możliwości. 

Celem projektu jest wysłanie/przyjęcie 80 młodych ludzi z regionów uczestniczących w projekcie do Brukseli w ciągu 24 miesięcy. 

Realizacja projektu rozpocznie się 1 maja 2014 roku i będzie łączyć WOLONTARIAT EUROPEJSKI (EVS)  oraz MIĘDZYNARODOWE WYMIANY MŁODZIEŻY (TYE). Pierwsza tura przyjęcia wolontariuszy EVS planowana jest na wrzesień 2014 roku. 

Beneficjeni tego niestandardowego i nieformalnego kształcenia zostaną wybrani, w przypadku Europejskiego Wolontariatu, wśród młodych zarówno uczących się, pracujących jak i bezrobotnych w wieku od 18 do 30 lat, w przypadku Międzynarodowych Wymian Młodzieży  również wśród młodych zarówno uczących się, pracujących jak i bezrobotnych w wieku 18-25 lat. 

W ramach projektu pokryte zostaną następujące koszty pobytu młodych ludzi w Brukseli: koszty podróży z i do Brukseli, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie oraz koszty transportu publicznego  w Brukseli. W przypadku EVS również określona kwota tzw. “kieszonkowego”. 

Działania projektu rozpoczną się w maju, w tym także procedura selekcji uczestników, którą poprzedzi kamapania szerzenia świadomości o projekcie i jego celach. Przeprowadzona zostnie ona poprzez stronę internetową projektu a także media społecznościowe. 

Celem projektu jest zaangażowanie już od najwcześniejszej fazy projektu jak najszerszej grupy zmotywowanych młodych ludzi ze wszystkich regionów w nim uczestniczących. 

Selekcja uczestników przeprowadzona zostanie zgodnie z zasadami prgramu “Młodzież w działaniu”. Każdy z potencjalnych zainteresowanych może uczestniczyć w projekcie. Dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego oraz duża motywacja będą głównym kryterium wyboru uczestników. 

Ci, którzy zostaną wybrani i wezmą udział w działaniach w Brukseli (22 osoby z Abruzji, 20 osób z Kraju Preszowskiego, 20 osób z Województwa Lubuskiego oraz 18 z Dubrownika-Neretwy), będą mieli możliwość bliższego przyjrzenia się nie tylko europejskim wyborom oraz zmianie Komisji Europejskiej i innych europejskich organów takich jak na przykład Komitet Regionów, ale także szansę śledzenia codziennych prac unijnych instytucji i podmiotów, sześciomiesięcznej Włoskiej Prezydencji oraz przysłużą się do szerzenia świadomości o Unii Europejskiej wśród swoich równieśników w regionach w stworzonej “społeczności internetowej”.