FINAL CONFERENCE - FULL VIDEO

NON-FORMAL LEARNING IN THE BRUSSELS-BASED REGIONS:

LEASSONS LEARNT AND RECOMMENDATIONS FOR THE FUTURE

 
For all those who could not join Brussels, the final conference of the project was web-streamed.
This offered a wider audience with the opportunity to take part in the event and will put everybody in the position to see outcomes from the project

FINAL CONFERENCE

NON-FORMAL LEARNING IN THE BRUSSELS-BASED REGIONS:

LEASSONS LEARNT AND RECOMMENDATIONS FOR THE FUTURE

- PROGRAMME -

 

16TH JUNE 2016 – ABRUZZO REGION PREMISES, AVENUE LOUISE 210, BRUSSELS

09:30

10:00

Registration

10:00

10:45

Welcome and Opening:

Alessandro CORTESE - Ambassador, Representation of Italy to the European Union -

Massimo PAOLUCCI, Member of the European Parliament

Luciano D'ALFONSO - President of Abruzzo Region and Member of the Committee of the Region (PSE Group). Vice-President of Euroregion Adriatic-Ionian

10:45

10:55

Presentation of the Project:

Giovanni SAVINI,Abruzzo Region, Director of Department for Presidency and European Affairs and Responsible for the “yBBregions” EU Project

PROJECTION

VIDEOS SAMPLES ABOUT THE PROJECT

ROUND TABLE

NON-FORMAL LEARNING IN THE BRUSSELS-BASED REGIONS

11:00

12:10

Giovanni SAVINI,Abruzzo Region, Director of Department for Presidency and European Affairs and Responsible for the “yBBregions” EU Project – Moderator

Karin LOPATTA-LOIBL, European Commission, Directorate-General for Education and Culture, Policy Officer at Unit D.1. - Youth

Luciano DI FONZO, European Commission Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), Head of Sector Sport and Youth

Jarosława SUCHECKA, Representative of Regional Office of the Lubuskie Voivodeship (PL) in Brussels

Natalia TARASOVOVA, Representative of Regional Office of the Presov Region (SK) in Brussels - T.B.C.

12:10

12:30

Conclusions:

Nikola DOBROSLAVIC,President of Dubrovnik-Neretva Region and Member of the Committee of the Region (PPE Group). President of Euroregion Adriatic-Ionian

12:30

PHOTO-EXHIBITION -Opening Ceremony

12:35

Lunch-Buffet

 

PRIOR REGISTRATION REQUIRED TO: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

For all those who cannot join Brussels, this event will be also steamed at:
http://livestream.com/accounts/3955918/events/4201973
This will offer a wider audience with the opportunity to take part in the event and will put everybody in the position to see outcomes from the project

VÝZVA K REGISTRÁCII 2015/2016

VÝZVA K REGISTRÁCII

«YBB REGIONS-YOUTH AND BRUSSELS BASED»

- VEREJNÉ OZNÁMENIE 2015/2016 -

Mládež v akcii - Akcia 4.6 Partnerstvá, Výzva EACEA/06/2013

Žiadosť č. 550354-YFE1-1-2013-1-IT-YOUTH-Y46 / grantová dohoda 2013-5648/29

Európsky projekt yBBregions – Mládež a regióny v Bruseli

Projekt yBBregions – Mládež a regióny v Bruseli inicioval región Abruzzo v partnerstve s Dubrovnicko – Neretvianskou župou (Chorvátsko), Lubuským vojvodstvom (Poľsko) a Prešovským samosprávnym krajom (Slovensko). Tento projekt bol schválený Európskou komisiou a je spolufinancovaný cez program Mládež v akcii.

Cieľom je poskytnúť mladým ľuďom z týchto štyroch regiónov jedinečnú príležitosť neformálneho vzdelávania v období od 1. mája 2014 do 30. apríla 2016.

Počas dvoch rokov bude do projektu zapojených 80 mladých ľudí vo veku medzi 18 a 30 rokov. Tí budú vyslaní do Bruselu na zastúpenie svojho regiónu, aby vykonávali niektoré z typických činností poskytovaných programom Mládež v akcii, ktorý financuje túto iniciatívu.

Vzhľadom k vyššie uvedenému,

vezmite prosím na vedomie


REGISTRÁCIA pre druhý rok 2015/2016 je otvorená na oficiálnej internetovej stránke projektu: http://www.ybbregions.eu.org/

Všetci mladí ľudia, ktorí spĺňajú požiadavky uvedené nižšie v časti II. SPÔSOBILOSŤ sa môžu zaregistrovať na tejto webstránke, kde vyplnia (v plnej zodpovednosti) potrebné údaje k vyhodnoteniu požiadaviek.

Čítať ďalej: VÝZVA K REGISTRÁCII 2015/2016

yBBregions

“Youth and Brussels Based Regions” je európsky projekt, ktorý iniciovalo Zastúpenie regiónu Abruzzo v Bruseli v partnerstve s regiónmi: Dubrovnícko – neretvianska župa, Lubuské vojvodstvo a Prešovský samosprávny kraj. Tento projekt bol schválený Európskou komisiou a je spolufinancovaný cez program Mládež v akcii.

Koordinátor - partner:Región Abruzzo (Taliansko)

Spoluorganizátori - partneri: Dubrovnícko – neretvianska župa (Chorvátsko), Lubuské vojvodstvo (Poľsko), Prešovský samosprávny kraj (Slovensko) 

Všetky tieto regióny chcú poskytnúť mladým ľuďom rovnakú platformu spolupráce v Bruseli, ktorá je na dennej báze medzi ich zastúpeniami a ktorá bude unikátnym priestorom a zdrojom príležitostí pre neformálne vzdelávanie.Cieľom projektu je vyslať/prijať 80 mladých ľudí z regiónov do Bruselu v časovom rozmedzí 24 mesiacov.

Projekt začína 1. mája 2014 a kombinuje dve aktivity „YiA“ (program Mládež v akcii): EURÓPSKA DOBROVOĽNÍCKA SLUŽBA a NADNÁRODNÁ VÝMENA MLÁDEŽE. 

Prijímatelia tejto výnimočnej vzdelávacej skúsenosti budú vybratí v prípade európskej dobrovoľníckej služby spomedzi mladých ľudí vo veku 18-30 rokov a čo sa týka nadnárodnej výmeny mládeže bude výber z pracujúcich a nezamestnaných vo veku 18-25 rokov.

Pre vybratých kandidátov bude zabezpečené pokrytie výdavkov na stravu a ubytovanie spolu s cestovnými nákladmi, ako aj vreckovým. 

Aktivity začínajúce v máji zahŕňajú výberový proces. Široká informatívna kampaň o projekte bude spustená cez webstránku a sociálne médiá (už dostupné). Tento projekt sa zameriava na rozsiahle zapojenie mnohých motivovaných mladých ľudí vo všetkých štyroch regiónoch už od počiatočnej fázy. Prvé pobyty sa očakávajú v mesiaci september 2014. 

Výber bude v súlade s tradičnými pravidlami programu Mládež v akcii a v zmysle transparentnosti. Dobrá znalosť jedného cudzieho jazyka a silná motivácia budú hlavnými požiadavkami. Celkovo bude vybratých: 22 pre Abruzzo región, 20 pre Prešovský kraj a Lubuské vojvodstvo a 18 pre Dubrovnícko – neretviansku župu úspešných uchádzačov. Tí prídu do Bruselu a budú mať príležitosť pozrieť sa z bližšia nielen na novozvolený Európsky parlament, obnovu Európskej komisie a ďalších európskych orgánov (ako je Výbor regiónov), ale aj na šesť-mesačné EÚ predsedníctvo Talianska. Títo mladí ľudia budú tak povediac „anténami“ pre tých, ktorí budú zapojení z domu cez „web komunitu“.