Regionálne zastúpenia v Bruseli

Čo je regionálne zastúpenie?

V Bruseli má svoje zastúpenie 194 regiónov a to buď vo forme samostatnej kancelárie alebo v spojení s ďalšími samosprávami. V percentuálnom vyjadrení to znamená, že 71% európskych regiónov má svoje zastúpenie v Bruseli. 

Brusel môže byť skutočne považovaný za hlavné mesto lobbingu pre miestne a regionálne samosprávy. Avšak pôsobenie takýchto zastúpení v Bruseli charakterizuje špecifický profil, ktorý ich čiastočne odlišuje od klasických záujmových skupín a lobistov. Aktivity regionálnych zastúpení v Bruseli sú širšie a nie sú výlučne zamerané na priame lobovanie a presadzovanie záujmov. 

Regionálne zastúpenia boli zriadené v Bruseli z mnohých rôznych dôvodov: niektoré boli primárne zamerané na získavanie fondov, ďalšie boli odhodlané hrať významnú politickú úlohu na úrovni EÚ a iné hľadali predovšetkým zázemie, ktorým zvýšili svoj profil a boli v kontakte so sieťami a nadnárodnými komunitami v blízkosti inštitúcií EÚ. Čokoľvek boli počiatočné motívy pre príchod do Bruselu, dnes sa zastúpenia približujú podobnými cieľmi a aktivitami. Stali sa jednotnými v tom, že všetky kombinujú širokú škálu aktivít. Snažia sa informovať, sieťovať, lobovať, spolupracovať a propagovať svoje regióny. Regióny s legislatívnymi právomocami tvoria samostatnú kategóriu, ktorá sa zameriava predovšetkým na ovplyvňovanie politík, vzhľadom na ich prednostný prístup na Rady ministrov a do Komisie, ktorý im umožňuje ich efektívne vykonávať. Avšak činnosť týchto regionálnych zastúpení sa tiež približuje praktikám ostatných zastúpení. 

Pestrá škála funkcií, ktoré regionálne zastúpenia plnia je jedným z dôvodov, prečo sú stálym elementom „štruktúry“ v Bruseli. Ich prítomnosť nie je závislá od dostupnosti finančných prostriedkov z EÚ alebo politického vplyvu Výboru regiónov. Hoci zmeny v určitých politikách EÚ resp. vyčerpanie možností financovania núti regionálne zastúpenia preorientovať ich zameranie. Rozmanité úlohy, ktoré vykonávajú, robia z nich významných hráčov a sú prínosom pre regióny, ktoré zastupujú. 

Zdroj: http://www.brusselsstudies.be/medias/publications/EN_57_BruS16EN.pdf

Zoznam regionálnych zastúpení v Bruseli:

http://cor.europa.eu/en/regions/Documents/regional-offices.xls

Európske regióny

Európske regióny 

Politika súdržnosti sa vzťahuje na všetky regióny v EÚ. Avšak väčšina finančných prostriedkov mieri tam, kde sú najviac potrebné: do regiónov, v ktorých je HDP na obyvateľa nižší ako 75% európskeho priemeru.

Ako sú regióny definované?

Pri realizácii politiky súdržnosti sa využíva systém NUTS, podľa ktorého sa každá členská krajina delí na tri úrovne štatistických jednotiek (regióny NUTS) v závislosti od počtu obyvateľov. EÚ je v súčasnosti rozdelená do 274 regiónov "úrovne 2".

Výbor regiónov

Výbor regiónov 

Výbor regiónov je poradný orgán zastupujúci miestne a regionálne orgány EÚ. 

Úloha

Úlohou Výboru regiónov (VR) je tlmočiť názory miestnych a regionálnych orgánov na právne predpisy EÚ. Robí to vydávaním správ, či „stanovísk“ k návrhom Komisie.

Komisia, Rada a Parlament sa musia poradiť s Výborom regiónov pred prijatím rozhodnutí o otázkach týkajúcich sa miestnej a regionálnej správy (napríklad o politike zamestnanosti, životného prostredia, vzdelávania alebo verejného zdravia). 

Čítať ďalej: Výbor regiónov